Παράδοση

Τα λαογραφικά ενδιαφέροντα στοιχεία του Ψηλορείτη αποτελούν σημαντικό συστατικό του τουριστικού του δυναμικού.Ο ορεινός χώρος του Ψηλορείτη διαθέτει συσσωρευμένο λαογραφικό πλούτο με μεγάλη διαχρονικότητα και πολυπολιτισμικότητα σε μια δυναμική σχέση με το σημερινό κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.Τα ήθη και έθιμα, τα δημιουργήματα του λόγου, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η λαϊκή τέχνη σ’ όλες της τις εκφράσεις, οι χοροί και η μουσική και εν γένει οι παραδόσεις των κατοίκων του Ψηλορείτη αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κρητικού πολιτισμού. Η συμβολή αυτών των λαογραφικών ενδιαφερόντων στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να είναι σημαντική εφόσον γίνει στην βάση της λελογισμένης και ήπιας εκμετάλλευσης τους.

Τα λαογραφικά ενδιαφέροντα των κατοίκων της περιοχής αποτελούνται από πολλά και ποικίλα στοιχεία τα οποία αφορούν στο σύνολο των εκφράσεων του κρητικού λαού και που τον χαρακτηρίζουν σαν μια ιδιαίτερη πολιτισμική οντότητα στο χώρο της Μεσογείου. Στην συνέχεια συνοπτικά παρατίθενται και αξιολογούνται – υπό το πρίσμα της πιθανής συμβολής τους στην προσπάθεια ήπιας τουριστικής ανάπτυξης – όσα εξ αυτών θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για τον σύγχρονο επισκέπτη που αναζητεί να γνωρίσει το αληθινό του Ψηλορείτη.

espa