Άγιος Γεώργιος Ξιφηφόρος (Αποδούλου)

Ναός του 13ου αι. που – σύμφωνα με εγχάρακτη επιγραφή – αποτελούσε το Καθολικό Μονής. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του είναι μονόχωρη βασιλική και φέρει πολλές τοιχογραφίες. Στη βόρεια πλευρά του ναού ξεχωρίζει η τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου που κρατάει το Ξίφος.

Τοποθεσία

Άγιος Γεώργιος Ξιφηφόρος (Αποδούλου)

Εκκλησίες

espa