Αρχαιολογικός χώρος Αποδούλου

Οι ανασκαφές των τελευταίων χρόνων έφεραν στο φως μία ιδιαίτερα σημαντική μινωική εγκατάσταση, της παλαιοανακτορικής περιόδου (19ος αι. π.Χ. – 1600 π.Χ.) κοντά στο σημερινό χωριό Αποδούλου, στο νότιο τμήμα της περιοχής του Αμαρίου. Ο χώρος βρίσκεται πάνω στο «δρόμο» που ένωνε το ανάκτορο της Φαιστού με το μεγάλο παλαιοανακτορικό κέντρο του Μοναστηρακίου και μάλλον λειτούργησε ως ενδιάμεσος σταθμός. Η εγκατάσταση καταστράφηκε από ισχυρή πυρκαγιά, την ίδια περίοδο με την καταστροφή των γειτονικών της κέντρων. Παρόλα αυτά, η ζωή στο Αποδούλου και στη Φαιστό συνεχίστηκε και στη νεοανακτορική εποχή. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει αποθήκες με πολλά πιθάρια, που αποτελούν τμήμα ενιαίου συγκροτήματος, ίσως της κατοικίας του τοπικού άρχοντα. Στην κορυφή του ίδιου λόφου βρίσκεται και ο νεοανακτορικός οικισμός που εντοπίστηκε στη δεκαετία του 1930. Επίσης, σε διάφορες θέσεις κοντά στο χωριό έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί αρκετοί κυκλικοί θολωτοί τάφοι μετανακτορικών χρόνων με λάρνακες, αγγεία και διάφορα κοσμήματα.

Τοποθεσία

Αρχαιολογικός χώρος Αποδούλου

Αρχαιολογικοί Χώροι

espa