Λιμνοδεξαμενή Βιζαρίου

Η λιμνοδεξαμενή στην περιοχή του οικισμού Βυζαρίου, αποτελεί ένα σημαντικό οικολογικό θώκο για την διατήρηση, και συγκράτηση της ορνιθοπανίδας στην περιοχή. Στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η λιμνοδεξαμενή, προβλέπεται η κατασκευή Φράγματος του Πλατύ Ποταμού και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο μεγάλη προσέλκυση και παρουσία ορνιθοπανίδας στην περιοχή. Με την κατασκευή του Φράγματος του Πλατύ Ποταμού τα νερά του οποίου θα εμπλουτίζουν το Φράγμα της Φανερωμένης στην πεδιάδα της Μεσαράς, θα συγκροτηθεί ένας σημαντικός οικολογικός θώκος στην περιοχή.

Τοποθεσία

Λιμνοδεξαμενή Βιζαρίου

Φυσικό Περιβάλλον

espa