Μονή Ασωμάτων

Μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα του Αμαρίου βρίσκεται η μονή των Ασωμάτων η οποία είναι αφιερωμένη στη Σύναξη των Αγγέλων. Κτίστηκε κατά τη Β’ βυζαντινή περίοδο και είναι φρουριακού τύπου. Στα τέλη του 18ου αι. αποτέλεσε τη βάση του επισκόπου Λάμπης. Αρχικά το καθολικό της ήταν μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός που όμως, μέσα στον 20ο αι., μετατράπηκε στον τύπο ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Το αρχικό κτίριο ήταν χτισμένο στη θέση προγενέστερου ναού του 14ου αι., που και αυτός με τη σειρά του χτίστηκε στη θέση ναού του 10ου αι.. Η τοιχοποιία του ναού είναι από λαξευτούς λίθους και πλίνθους και εντός του αξίζει να δει κανείς τις εικόνες της Αγίας Τριάδας (1619) και των Ταξιαρχών, έργα του ηγούμενου Μανασσή.

Όσο για τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής, χρονολογούνται στον 17ο αι. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η μονή καταστράφηκε αρκετές φορές. Μέσα στον 20ο αι. λειτούργησε ως Γεωργική Σχολή με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας κάποιων κτισμάτων, αλλά πρόσφατα έγιναν εργασίες ανακαίνισης.

Τοποθεσία

Μονή Ασωμάτων

Εκκλησίες

espa