Νερόμυλοι

Κατά μήκος των μεγάλων ποταμών και χειμάρρων της περιοχής του Αμαρίου όπως και γενικά της Κρήτης αναπτύσσονταν τα παλιότερα χρόνια οι παραδοσιακοί Νερόμυλοι για την άλεση των σιτηρών. Οι νερόμυλοι του Αμαρίου ανήκουν στην κατηγορία του ΄΄ελληνικού΄΄ τύπου με εσωτερικό, μικρό σχετικά, οριζόντιο υδροτροχό (φτερωτή) και συνδυάζονται με σημαντικά υδραυλικά έργα που αφορούσαν την μεταφορά και διαχείριση του νερού, όπως τους ΄΄νεραύλακες΄΄ τις ΄΄στέρνες΄΄ και τους ΄΄υδατόπυργους΄΄ που κατέληγαν στα ΄΄ζουργιά΄΄ όπου βρισκόταν ο μηχανισμός κίνησης. Μορφολογικά και κατασκευαστικά οι νερόμυλοι του Aμαρίου που οι περισσότεροι βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση αποτελούν απλή πλατυμέτωπη κατασκευή ορθογωνικής κάτοψης,τυπολογικά απλούστατη με ενιαίο χώρο εργασίας, διαμονής και σε ορισμένες περιπτώσεις με μικρή αποθήκη με πατάρι για ύπνο. Χρονολογικά η κατασκευή όλων των σωζόμενων νερόμυλων τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά σε ορισμένους διακρίνονται ίχνη από παλαιότερες περιόδους πράγμα που σημαίνει ότι προϋπήρχαν και δεχόταν επισκευές και συμπληρώσεις κατά καιρούς.

Φυσικό Περιβάλλον

espa