Πλατύς Ποταμός

Ο Πλατύς Ποταμός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια της Κρήτης, και αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα οικοσυστήματα της περιοχής του δήμου Κουρητών. Ο Πλατύς Ποταμός συγκεντρώνει τα νερά των χειμάρρων του Νοτιοδυτικού Ψηλορείτη και αφού διανύσει μια μεγάλη απόσταση, μέσα από τις κοιλάδες του Αμαρίου και του Ασωμαθιανού κάμπου, τελικά εκβάλει στο Λιβυκό Πέλαγος, και συγκεκριμένα στην Αγία Γαλήνη. Στις εκβολές του Πλατύ Ποταμού προσελκύονται αρκετά μεταναστευτικά πουλιά, όπως ερωδιοί κ.α.. Κατά μήκος του ποταμιού υπάρχει έντονη παραποτάμια βλάστηση με συστάδες πλατάνου, ιτιάς πικροδάφνης, μυτριάς, καλαμιών, καθώς και τυπικής μεσογειακής μακκία (σχίνα κ.α.), ενώ αρκετά είδη της Κρητικής πανίδας παρατηρούνται στις όχθες του, όπως Κρητικός Βάτραχος, δενδροβάτραχος, νεροχελώνα, νερόφιδο κ.α.. Ο Πλατύς Ποταμός αποτέλεσε τον πλούτο (σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ρέει νερό) όπου παλαιότερα βοήθησε τους οικισμούς της περιοχής να ακμάσουν, ενώ σήμερα τα νερά του τροφοδοτούν τη λιμνοδεξαμενή στον οικισμό Βυζάρι όπου χρησιμεύει για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Τοποθεσία

Πλατύς Ποταμός

Φυσικό Περιβάλλον

espa