Ταβέρνα “Μοσχοβολιές”

Ιδιοκτήτης: Μοσχονά Βασιλική

Τοποθεσία: Μέρωνας, Αμάρι

Τηλ.: 2833022526

Τοποθεσία

Ταβέρνα “Μοσχοβολιές”

Εστιατόρια

espa