Υφαντική

Η υφαντική τέχνη έχει μακραίωνη παράδοση στην περιοχή του Αμαρίου. Σε κάθε σπίτι σε παλιότερες εποχές υπήρχε ο παραδοσιακός αργαλειός για την ύφανση ξομπλιαστών και πλουμιστών υφαντών. Σήμερα η υφαντική τέχνη έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμα  γυναίκες, μεγαλύτερης συνήθως ηλικίας, που εξακολουθούν να δημιουργούν μοναδικά Κρητικά υφαντά ακολουθώντας την παράδοση αιώνων.

Παράδοση

espa