Φράγμα Ποταμών

Με την ολοκλήρωση του Φράγματος Ποταμών, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο μεγάλη προσέλκυση και παρουσία ορνιθοπανίδας στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Το Φράγμα βρίσκεται σε μια υπέροχη τοποθεσία, μέσα σε μια καταπράσινη κοιλάδα και κατασκευάστηκε για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες νερού για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ρεθύμνου. Το φράγμα που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια σε θέση βόρεια του οικισμού Βολεώνων και του φαραγγιού της Πατσού είχε σαν αποτέλεσμα το δραστικό μετασχηματισμό του τοπίου αφού η μικρή κλειστή κοιλάδα των Ποταμών φιλοξενεί τώρα μία λίμνη η οποία λειτουργεί ήδη από τώρα ως τεχνητός υγρότοπος και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί διαμορφώνει μια νέα περιοχή έλξης δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού. Από βιολογικής πλευράς δείχνει ήδη να φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό διαχειμαζόντων πουλιών που μάλιστα με σημαντική παρουσία απειλούμενων ειδών όπως η Βαλτόπαπια. Ο ταμιευτήρας του περιέχει σημαντική ποσότητα νερού.

Τοποθεσία

Φράγμα Ποταμών

Φυσικό Περιβάλλον

espa