Χλωρίδα

Όλα σχεδόν τα είδη από τα 1.624 αυτόχθονα αυτοφυή είδη της Κρήτης, συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αμαρίου.

Τα ενδημικά φυτά είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα και ως επί το πλείστον απαντώνται σε φαράγγια και απομονωμένες περιοχές. Μερικά από αυτά είναι πολύ σπάνια ή βρίσκονται σε κίνδυνο όπως για παράδειγμα τα Horstrissea dolinicola, γεώφυτο, και το Astragalus idaeus.

Τα περισσότερα από τα ενδημικά φυτά είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά ριζωμένα σε ρωγμές βράχων και σε γκρεμούς, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας και τα φυτοφάγα ζώα δεν μπορούν να τα επηρεάσουν. Τα Origanum dictamnus, Petromarula pinnata, staehelina petiolata, Eryngium ternatum, Hypericum jovis, είναι μερικά από τα ενδημικά χασμόφυτα που είναι ευρέως διαδεδομένα στον ψηλορείτη

Φυσικό Περιβάλλον

espa