Όρος Κέδρος – Πρασσιανό φαράγγι

Η ευρύτερη περιοχή αποτελείται κυρίως από τον ορεινό όγκο του Κέδρου, (κορυφή 1776 μ), την ευρύτερη περιοχή του Πατσού και του φράγματος Ποταμών καθώς και του Πρασιανού φαραγγιού. Το γεωλογικό υπόστρωμα των ορεινών περιοχών του όρους Κέδρος αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθο και η βλάστηση του βουνού χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ξερούς θάμνους και φρύγανα, με έλλειψη σε δέντρα. Μικρά φαράγγια και βραχώδεις χαράδρες είναι χαρακτηριστικό του τοπίου που αποτελούν ιδανικές συνθήκες για το φώλιασμα μεγάλων αρπακτικών πτηνών. Μεγάλα αρπακτικά πτηνά όπως είναι Gyps fulvus και Hieraaetus fasciatus  φωλιάζουν στο όρος Κέδρος, όπου υπάρχουν και ενδείξεις για την παρουσία του σπάνιου Gypaetus barbatus.  Τα  Dianthus pulviniformis και Cerastium brachypetalum ssp. doerfleri, είναι δύο σπάνια είδη φυτών και ενδημικά της περιοχής.

Η περιοχή του φράγματος των Ποταμών περιλαμβάνει το φαράγγι των Πρασσιών (Πρασσιανό) και του Πατσού και περιβάλλεται από λόφους και χαμηλά βουνά. Οι κάθετες ορθοπλαγιές των δύο φαραγγιών φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό από φυτά, κυρίως χασμόφυτα, όπως ο δίκταμος και είναι σημαντική τοποθεσία για την αναπαραγωγή των αρπακτικών όπως οι γύπες (Gyps fulvus), οι οποίοι διατηρούν μια ευάριθμη αποικία στην περιοχή. Το φαράγγι των Πρασσιών και η γύρω περιοχή έχουν αναγνωριστεί ως ένας πολύ καλός βιότοπος και για τα ερπετά. Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι επίσης σημαντική για πολλά μεταναστευτικά είδη, ειδικά για τα χαραδριόμορφα, τους ερωδιούς και μερικά στρουθιόμορφα.

Τοποθεσία

Όρος Κέντρος

Φυσικό Περιβάλλον

espa