Πρωτοβυζαντινή Βασιλική Βιζαρίου

Ένα χιλιόμετρο ανατολικά από το χωριό Βιζάρι Αμαρίου, στο χώρο όπου άκμασε αξιόλογη πόλη κατά τα τελευταία Ρωμαϊκά χρόνια, ανασκάφηκε σπουδαία πρωτοβυζαντινή Βασιλική του 3ου μ.Χ. αιώνα. Η βασιλική είναι από τις καλύτερα διατηρημένες στη Κρήτη. Είναι τρίκλιτη, με νάρθηκα στα δυτικά, και τα πλάγια της κλίτη καταλήγουν σε αψίδες. Το ιερό της χωριζόταν από το μεσαίο κλίτος με χαμηλό χώρισμα με μικρούς κίονες. Πολλά από τα αρχιτεκτονικά της μέλη ήταν παλαιότερα τμήματα προχριστιανικού ναού. Η Βασιλική του Βιζαρίου ήταν σπουδαίο κέντρο λατρείας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και αποτέλεσε την έδρα της επισκοπής Συβρίτου. Η παράδοση αναφέρει πως ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και τους Άγιους Βλάσιο και Θεόδωρο. Καταστράφηκε κατά τις αρχές του 9ο αι. από τους Σαρακηνούς.

Τοποθεσία

Πρωτοβυζαντινή Βασιλική Βιζαρίου

Εκκλησίες

espa